KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Drodzy Klienci,

Chcąc zakupić motocykl, części lub akcesoria do swoich pojazdów, jak i powierzyć jego naprawę MOTO GP i w tym celu skorzystać z naszej oferty podajecie nam swoje dane osobowe. W trosce o ich ochronę chcemy Państwa poinformować o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych w MOTO GP.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Piotr Wójcik prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Wójcik Piotr – MOTO GP. Kontakt z administratorem jest możliwy pod adresem e-mail: sklep@moto-gp.pl i/lub pod adresem: ul. Nałęczowska 73, 20-701 Lublin.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  • zapewnienia kompleksowej obsługi w zakresie naszej działalności: sprzedaży części i akcesoriów motocyklowych, serwisu i naprawy motocykli,

  • niezbędnego i prawidłowego wykonania umowy o charakterze handlowym, w tym podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz przyjęciem zamówienia na żądanie osoby, której dane dotyczą,

  • wypełnienia obowiązku prawnego tj. podatkowego i rachunkowego,

  • realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, a w szczególności: dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń.

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe możemy przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi księgowe i rachunkowe, a także podmioty świadczące usługi pocztowe i inne. Jednakże przekazanie Państwa danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Państwa danych.

Okres przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz udzielonej przez nas gwarancji, a dłużej jedynie w tych przypadkach, w których nie upłynął jeszcze okres przedawnienia roszczeń związanych z realizacją usług świadczonych przez MOTO GP. 

Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji obsługi przez MOTO GP.

Przysługujące prawa

Mają Państwo prawo do:

  • dostępu do treści swoich danych osobowych,

  • żądania sprostowania danych osobowych, jeśli Państwa dane znajdujące się w naszym posiadaniu są niedokładne lub niekompletne,

  • usunięcia danych osobowych, jeśli dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane,
    a MOTO GP nie ma podstaw do ich przetwarzania,

  • ograniczenia przetwarzania danych jeśli są uzasadnione zastrzeżenia co do prawidłowości Pani / Pana danych osobowych.

Prawo wniesienia sprzeciwu

Informujemy, że mają państwo również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

Prawo wniesienia skargi

W przypadku kiedy uznają Państwo, że MOTO GP przetwarza dane osobowe niezgodnie z prawem przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będziemy podejmować automatycznych decyzji opartych wyłącznie na profilowaniu.