Co to jest i jak działa regulator napięcia?

Regulator napięcia jest elementem elektronicznym (rzadziej elektro-mechanicznym) pośredniczącym w przesyłaniu prądu elektrycznego, zmieniający jego parametry.
W regulatorze napięcia zintegrowany jest diodowy układ prostowniczy i moduł ograniczający wartość napięcia indukowanego w uzwojeniach alternatora.
Rolą regulatora napięcia jest zamiana prądu przemiennego, najczęściej 3 fazowego, na prąd stały o wartości ograniczonej do 13,8-15,5V.

Jak sprawdzać?

Poprawność działania regulatora sprawdzamy poprzez pomiar napięcia na zaciskach akumulatora.
Przed kontrolą układu, należy zadbać o to, aby akumulator był w pełni naładowany.
Podłączamy miernik, uruchamiamy silnik, włączamy światła i obserwujemy wskazania miernika, przy różnych prędkościach obrotowych silnika. Wartoóóóóóóść znamionowa napięcia ładowania, podawana jest najczęściej przy prędkości obrotowej rzędu 3-5 tys obr/min. (dokładne należy sprawdzić w danych diagnostycznych).
Generalnie przyjmujemy, że napięcie, w całym zakresie obrotów, nie powinno być niższe niż 13,5 V i nie wyższe niż 15,5 V. Jeśli pomiar wykaże inne wartości, istnieje podejrzenie uszkodzenia regulatora napięcia, ale nie tylko. Sytuacja, w której po uruchomieniu silnika wartość napięcia mierzonego przy akumulatorze nie wzrośnie lub będzie niższa, może być spowodowana również uszkodzeniem samego alternatora, bądź przerwą w instalacji elektrycznej.
Może się również zdarzyć, że wykonane wcześniej pomiary będą wskazywały, iż regulator jest sprawny, a akumulator ciągle będzie się „gotował' i będzie sprawiał wrażenie rozładowanego, mimo poprawnego napięcia ładowania. Przyczyna może tkwić w układzie zmieniającym prąd przemienny na prąd stały. Źle wyprostowany prąd może prowadzić do uszkodzenia akumulatora i zalania motocykla kwasem akumulatorowym. Diagnoza takich defektów, jest nieco bardziej skomplikowana, gdyż wymaga specjalistycznych narzędzi i znajomości schematów elektrycznych.
Jeśli nie jesteś elektro-mechanikiem, zleć to wyspecjalizowanemu serwisowi.

Zapraszam
Marcin Gumienik
Elektro-mechanik Serwisu Moto-GP.